STN 33 2000-4-41:2019 (Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom), článok 411.3.3

Ďalšie požiadavky na zásuvky a na napájanie mobilných zariadení určených na vonkajšie použitie
Doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA sa musí zriadiť pre:

  • zásuvky na striedavý menovitý prúd neprevyšujúci 32 A, ktoré môžu používať laici a ktoré sú určené na všeobecné použitie, N3
  • mobilné zariadenia určené na vonkajšie použitie so striedavým menovitým prúdom neprevyšujúcim 32 A.

Národná poznámka N3: Zásuvkami na všeobecné použitie nie sú:

  • zásuvky na použitie pod dohľadom znalej alebo poučenej osoby, Napriklad v niektorých komerčných alebo priemyselných prevádzkach alebo
  • osobitné zásuvky určené len na pripojenie špeciálneho zariadenia, ktorého nežiaduce vypnutie by mohlo byt príčinou značných škôd, (napríklad zásuvky pre zariadenia výpočtovej techniky, zásuvky pre chladiace a mraziace zariadenia a podobne).

Súhlas na citovanie pre SEZ-KES udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (pre službu STN-online 2024 - od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025). Informácie uvedené v článku nie sú právne záväzné, slúžia len ako podklady na ďalšie štúdium.

Obrázok: fabrikasimf on Freepik